AZ is zich bewust van haar maatschappelijke functie, op maar zeker ook buiten het voetbalveld. AZ hoort bij Alkmaar en bij de regio Noord-Holland. Veel mensen zijn trots op de club. Het AFAS Stadion is een ontmoetingsplaats voor alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd, sekse en afkomst.

Voetbal is bij uitstek geschikt om mensen met elkaar te verbinden en heeft een unieke kracht. AZ wil deze kracht inzetten om positieve maatschappelijke impact te vergroten. 

De AZ Foundation focust zich op drie pijlers:

1. Participatie

AZ helpt kinderen en jongeren hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor beschikken zij over de juiste vaardigheden om beter deel te nemen aan de maatschappij. 

2. Verbinding

In een samenleving waar mensen op zoek zijn naar saamhorigheid zorgt het betaald voetbal voor verbinding. AZ inspireert, enthousiasmeert en verbindt mensen.

3. Inclusie

AZ streeft naar een thuis voor iedereen en waar begrip is voor elkaar. Een plek waar iedereen zich welkom moet voelen ongeacht sekse, afkomst en leeftijd.

De projecten sluiten aan bij de behoeften van de inwoners. Het doel is dat iedereen op een passende manier mee kan doen in onze maatschappij. Persoonlijke groei en verbinding zijn belangrijk hierin. 

Klik hier voor het beleidsplan van de AZ Foundation

 • 1.1 PLAYING FOR SUCCESS
  Een naschools programma voor kinderen van 9 – 15 jaar die niet zo goed presteren als dat zij zouden kunnen, door sociaal/emotionele redenen. Door diverse motiverende opdrachten in het AFAS Stadion zorgt het programma voor meer zelfvertrouwen en motivatie, wat leidt tot verbeterde prestaties.

  Partners: Playing for Success, Gemeente Alkmaar, Gemeente Dijk en Waard.

   


  1.2 LEVEL UP! / NEXT LEVEL
  Level UP! Is een interactief lesprogramma voor groepen 5, 6 en 7 van de basisschool. In dit lesprogramma staat bewust en verantwoord gamen centraal. Kinderen leren op een leuke manier op school en thuis over diverse thema’s met betrekking tot bewust gamen. De eSporter van AZ geeft per les een korte uitleg over het desbetreffende thema. De beste klas van alle opdrachten wint een clinic bij AZ. Tijdens Next Level wordt de stof dat aan bod is gekomen tijdens de lessen LevelUP in een spelvorm nogmaals aangeboden aan leerlingen van groep 8.

  Partners: Bibliotheek Kennemerwaard, Gemeente Alkmaar, Gemeente Dijk en Waard


  1.3 SCOOR EEN BOEK!

  In het project worden voetbal en lezen gecombineerd. Het project stimuleert lezen en beheersing van taal, wat leidt tot een basis van zelfstandigheid en gezondheid. In zes weken lezen kinderen van groep 3, 4 en 5 uit het basisonderwijs zoveel mogelijk boeken en doen ze tal van activiteiten waarbij de kinderen worden aangemoedigd door Herry en Berry.

  Partner: Bibliotheek Kennemerwaard


  1.4 SUPPORTERS VOOR SUPPORTERS
  Onder de naam ‘Supporters voor Supporters’ worden mensen begeleid die al een tijdje geen werk hebben. Deelnemers volgen workshops, worden fysiek fitter en doen werkervaring op dat past bij hun wensen en talenten. Daarnaast wisselen deelnemers ervaringen uit en krijgen ze ondersteuning bij allerlei zaken die met werken te maken hebben.

  Partner: MEE & de Wering,


  1.5 YOUR NEXT STEP
  Een intensief programma waarbij deelnemers worden gemotiveerd om door te stromen naar een opleiding of betaalde baan. De deelnemers van het programma hebben de leeftijd van 16-23 jaar en geen startkwalificatie. Met het project worden zij begeleid om een volgende stap te kunnen zetten in
  hun carrière.

  Partners: MEE & de Wering

 • 2.1 VOETBALMAATJES
  Om mensen uit hun sociale isolement te halen koppelen AZ en Humanitas vrijwilligers en deelnemers aan elkaar. Zij bezoeken samen een wedstrijd van AZ en hierdoor wil AZ de drempel om een wedstrijd van AZ te bezoeken verkleinen/wegnemen.

  Humanitas heeft een coördinerende rol en zorgt voor de koppelingen (match) tussen voetbalmaatje (vrijwilliger) en de deelnemer.

  Tevens worden voor de deelnemers activiteiten georganiseerd. Wij denken hierbij aan een napraatochtend bij AZ, het gezamenlijk kijken van voetbalwedstrijden in de thuisomgeving en/of het aanbieden van een seizoenkaart tegen speciaal tarief voor een aantal deelnemers.

  Klik hier om jezelf of een ander op te geven. 

  Partner: Humanitas, gemeente Alkmaar

   

  2.2 AZ FANROOM NWZ
  Het Noordwest Ziekenhuisgroep heeft in haar locatie in Alkmaar een AZ Fanroom ingericht. Daar kunnen patiënten met hun bezoek op groot scherm genieten van de wedstrijden van AZ. De faciliteiten in de AZ Fanroom zijn ook beschikbaar voor liggende patiënten of mensen in een rolstoel. Dit initiatief heeft een sociale functie en geeft een goede afleiding. Daarnaast bezoeken AZ-spelers jaarlijks verschillende afdelingen in het Noordwest Ziekenhuis Alkmaar. Patiënten komen in contact met de spelers, kunnen met hen op de foto en een praatje met ze maken.

  Partner: NWZ

 • 3.1 DE WAERDEN / WONDERBOYZ
  In samenwerking met verschillende maatschappelijke partners biedt AZ graag een werkplek of dagbestedingsplek voor mensen met een beperking. Op deze manier kunnen deze mensen wonen en werken op een manier die past bij hen. AZ biedt hun graag deze dagbestedingsplek door middel van het faciliteren van werkzaamheden rondom het AFAS Stadion en -trainingscomplex.

  Partners: Stichting de Waerden, GGZ, WonderBoyz


  3.2 BLINDENTRIBUNE
  Visueel beperkte mensen in het stadion krijgen via een speciale headset live verslag van de thuiswedstrijden van AZ. Door de verslaggeving ervaren ze de wedstrijd en eveneens de sfeer in het stadion. Op deze manier is voetbal beschikbaar voor iedereen.

  Ken jij iemand die een wedstrijd van AZ op de blindentribune wil beleven? Meld deze persoon dan hier aan. 


   


  3.3 ROLSTOELTRIBUNE

  AZ wil een open stadion, toegankelijk voor iedereen. Daarom heeft AZ een speciale zijde voor de supporters in een rolstoel. Dit geeft ze gelegenheid om de thuiswedstrijden eventueel samen met een begeleider te bezoeken en ondanks een beperking de wedstrijden van AZ te volgen.  

  3.4 AZ G-TEAM
  In 2023 is AZ gestart met een G-Team en speelt mee in de Bijzondere Eredivisie. 

  De Bijzondere Eredivisie is een G (Gehandicapte) -team competitie van betaald voetbalclubs. De teams bestaan uit 12 jongens en meisjes vanaf 10 jaar. Zij hebben diverse handicaps en diverse leeftijden. De teams zijn op basis van zorgvuldig gekozen selectiecriteria samengesteld om een evenwichtige competitie te kunnen waarborgen. 


   

In beeld

Alkmaar Zaanstreek Foundation shirts

Op shirts voor fans onder de 18 jaar is het logo van de Foundation te zien. “Met dit gezamenlijk op te zetten initiatief kunnen we meerdere maatschappelijke doelen ondersteunen” aldus Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ. “Naast een gezamenlijke financiële bijdrage, zal AZ ook per verkocht shirt een afdracht doen van € 5,- aan de Foundation.”

Contact

De AZ Foundation krijgt wekelijks meerdere persoonlijke wensverzoeken en helaas kan niet aan alle verzoeken worden voldaan. Om een selectie te maken vindt toetsing plaats aan de hand van de volgende criteria:

• Verzoeken moeten binnen een haalbaar tijdstermijn gerealiseerd kunnen worden;
• Aanvragen moeten aansluiten bij de pijlers: participatie, verbinding en inclusie;

Heb jij een vraag of wens met betrekking tot de Alkmaar Zaanstreek Foundation? Laat deze dan achter in het onderstaande formulier. 

De AZ Foundation heeft een ANBI- status. De donatie komt 100% ten goede aan de projecten.

Klik hier voor het ANBI publicatieplicht formulier